EKONOMİ

Bakanlık kararını verdi: KDV iadesinin yıl içinde nakden alabilmenin önü açıldı!

Temel gıda için KDV, ilgili yılda 6 ay süreyle bir önceki yıldan nakden veya takip eden yıldan nakden mahsup edilmesinin önü ilgili yönetmelik değişikliği ile açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı Katma Değer Vergisinin Ortak Uygulanmasına İlişkin tebliğde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürüRlüğe giren tebliğe göre temel gıda için KDV, ilgili yılda 6 ay süreyle bir önceki yıldan nakden veya takip eden yıldan nakden mahsup edilmesi mümkün hale getirildi.

Ortak Tebliğ ile temel gıdalardaki katma değer vergisi (KDV) oranının %1’e indirilmesi nedeniyle mükellefler üzerindeki mali yükün azaltılması amacıyla mükelleflerin yıl içinde karşılaştıkları KDV’nin nakden iade edilmesine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Bu, ilgili yılın 6 aylık döneminden bir önceki yıl mahsup edilerek nakden veya bir sonraki yıl mahsup edilebilecek KDV iadesinin önünü açmaktadır. KDV iadesinde sigorta şirketleri tarafından verilen belirsiz ve koşulsuz teminatların teminat olarak kabul edilebilmesi sağlanmıştır.

KDV İADELERİNDE KOLAYLIK

KDV İADELERİNDE KOLAYLIK

KDV iadelerinin hesaplanmasında dikkate alınacak KDV’den muaf mal ve hizmet alımlarında lehlerine kur farklarının nasıl oluştuğuna ilişkin açıklama yapılarak, mükelleflerin hesap vergisinde değişiklik yapmamaları için elverişli koşullar sağlandığı belirtildi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında çelik ürünlerin tesliminde uygulanan vergi oranı 4/10’dan 5/10’a yükseltildi. Ayrıca söz konusu ürünlerin satıcılarının payları Borsa İstanbul AŞ’de işlem gören şirketler olması halinde stopaj uygulanmasına karar verildi. Mükellef, süre bitiminden sonra beyan edilen vergilendirilebilir işlemlere ilişkin KDV’nin hangi dönemde indirileceğini netleştirmiştir. Bildirinin bazı maddeleri yürürlüğe girecek, diğerleri ise önümüzdeki ayın başlarında uygulanacaktır.

Başa dön tuşu